Trainers

Van links naar rechts, eerst boven dan onder:

Mira Bettens   4e kyu (assistent)

Finn Breddels   2e kyu (assistent)

Peter Kneefel   2e dan KBN

Tosca van Guldener   1e dan KBN (assistent)

Ton Chau   2e dan KBN

Arjan Zonneveld   5e dan KBN

Consuelo Lok   2e dan KBN