Shotokan 4e platform

Het Shotokan 4e platform is een stijlgroep binnen de Karate-do Bond Nederland (KBN) met een
eigen Danexamenprogramma.

Er worden regelmatig dan trainingen gegeven ter voorbereiding op de dan examens, welke voor karateka’s met bruine band of hoger toegankelijk zijn. Zie de agenda voor de geplande trainingen.

Op de site van het 4e platform zijn de examen proramma’s te vinden voor de verschillende dan graden.

Daarbij is het handig op te merken dat voor 1e dan de  vastgestelde jiyu ippon kumite moet worden gevolgd.