Karate termen

mae : voorwaarts

sagaru : achterwaarts gaan

mawate: wenden

shizentai : natuurlijke houding

rei : groet

yoi : aandacht

hajime : beginnen

 

Japanse telwijze

ichi : 1

ni : 2

san : 3

chi : 4

go : 5

roku : 6

shichi : 7

hachi : 8

ku : 9

yu : 10

 meer getallen in schrift en spraak