Examens

Karate school Teteringen streeft er naar om 2x per jaar een examen af te nemen.

Bij Karate geeft men de vorderingen van de karateka weer in de vorm van banden beginnend bij wit (8e kyu) en eindigend bij Zwart (Dan). Voor alle banden tot zwarte band kan men bij de karateschool examen afleggen. Voor de zwarte band (1,2,3,4 Dan) moet een landelijk examen afgelegd worden bij de Karatebond Nederland.

Wanneer een leerling op de karateschool begint mag hij een karatepak dragen met een witte band ondanks dat hij hiervoor nog geen examen heeft afgelegd.

Tijdens de trainingen worden de vorderingen van de leerlingen voortdurend bekeken.  Enkele weken voor het examen wordt in een overleg tussen de trainers bepaald welke leerlingen het examen mogen afleggen. Ook wordt dan bepaald voor welke band men op mag. Het is ook mogelijk dat de leerling een tussenexamen aflegt, hierbij kan een slip op de huidige band verdiend worden. (zwarte label over band).

Het examen wordt afgenomen door twee trainers of een trainer met een gevorderde karateka. Tijdens het examen moet de karateka verschillende technieken kata’s en kumite vormen laten zien. Gedurende het examen worden de resultaten bijgehouden op een speciaal beoordelingsformulier dat na het examen aan de karateka overhandigd wordt

Aan die leerlingen die het examen met goed gevolg afleggen wordt na het examen een diploma overhandigd.

 

Examen eisen

Banden Shotokan

De eisen voor de verschillende kyu’s kun je terugvinden op de volgende pagina’s:

8e kyu (witte band)

7e kyu (gele band)

6e kyu (oranje band)

5e kyu (groene band)

4e kyu (blauwe band)

3e kyu (1e bruine band)

2e kyu (2e bruine band)

1e kyu (3e bruine band)

1e Dan (zwarte band) en andere Dan graden

 

Diploma en beoordeling

Na afleggen van een kyu examen met goed gevolg wordt een diploma overhandigd en een beoordelingsformulier waarop in detail de punten zijn aangegeven waarop beoordeeld is en waar verbeterpunten uit kunnen worden gehaald.

diploma

 

examen formulier