Contributie

Het is mogelijk om gratis 3 proeflessen te volgen.

 

Van 6 jaar tot 17 Jaar :

De volgende tarieven gelden voor de jeugdleden:

14,00 Euro per maand

2e lid uit 1 gezin : 12,00 Euro per maand

3e lid uit 1 gezin : 10,00 Euro per maand

 

Vanaf 17 jaar :

De volgende tarieven gelden voor de senior leden:

20,00 Euro per maand

 

Inschrijfgeld 16,00 Euro

 

Inschrijven

Vul het inschrijfformulier in en lever deze in tijdens de training of verstuur het via de mail.

SKT Aanmeldingsformulier 2015 -2016

 

– Bij langdurige afwezigheid van de trainingen, door bijvoorbeeld ziekte of werk, kan in overleg met het bestuur de contributie tijdelijk worden stopgezet. Dit kan vanaf een aaneengesloten periode van 2 maanden.

– Shotokan karate-do Teteringen hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand.